Vindkraft

Etablering av vindkraft-anlegg i Norsk fauna har møtt store politiske protester og er under hardt press fra befolkningen. Det er derfor desto viktigere at eiere, bedrifter og politikere iverksetter de tiltakene som kan redusere disse utfordringene og kontinuerlig forbedrer eksisterende løsninger.


Opparbeiding av is og snø på rotorbladene for vindturbiner som befinner seg i nordlige strøk er et svært alvorlig og omfattende problem.  Én klump/blokk med is kan veie flere hundre kilo, oppnå en hastighet på opptil 300 km/h og kan slynges mange hundre meter fra turbinen. Dette skaper stor usikkerhet og risiko for nærliggende bygninger, biler ikke minst mennesker.


Hirec® har blitt testet med stor suksess for å motvirke dannelse av is og snø og fjerner derfor risiko knyttet til is-kasting. I tillegg kan vi dokumentere en effektivisering på hele 15% i anlegget.

_edited_edited.jpg
Uten HIREC.jpg

Test utført på rotorblader

  • Bladene på bare én vindkraftgenerator ble belagt med HIREC® (de øvrige ble ikke behandlet og var referansen)

  • Hensikten var å redusere snø / is på rotorblader for en vindkraft-generatorer lokalisert i et fjellområdet i Europa.

  • Testen ble utført for å redusere virksomhetens tap på grunn av vedlikeholdsarbeid ved fjerne snø / is. (Kan også forbedre vinkelhastigheten til vindmøllen)

Med HIREC.jpg

Resultat

  • HIREC® forbedrer effekten for generering av strøm med 15%

  • Ingen isblokker som faller fra HIREC®-belagte rotorblader


  • Andre rotorblader kastet store isblokker tidlig på våren, hvorav noen traff taket på observasjonskontoret i nærheten.

  • Kasting av isblokker er en veldig farlig hendelse som kan forårsake alvorlige ulykker.

Tekniske detaljer

Underbelegg: Krever grunnbelegg (primer)

Bruksutstyr: Tilpasset rulle eller sprøyte (tilgjengelig fra NTSN)

Levetid: Tre sesonger (år) utendørs

Best for å avvise: Vann, snø og is

Filmtykkelse: omtrent 30 mikron

Belegningsareal: 4 kvadratmeter / kg  (43 kvadratfot / kg)

Ta kontakt

Vestsideveien 279, 3648 Passebekk, Norge

Telefon: +47 980 30 283

Takk for innsendingen din!