top of page

Hirec®

HIREC® serien ble utviklet for å forhindre dannelse av is og snø på antenner, vindmøller og infrastruktur. Innen telekommunikasjon bidrar HIREC® til å stoppe signalforringelse ved kraftig nedbør. HIREC® skaper et super hydrofobt belegg på overflaten og har en sterk selvrensende effekt. Is, snø, vann og skitt vil dermed ikke dannes på en behandlet overflate. Serien muliggjør forskjellige påføringsmetoder, alt ettersom hva som har best funksjonalitet og er mest egnet.

Negativ påvirkning fra is, snø og regn på innsamling av datakvalitet for antenne, satellitt og radomanlegg innen telekommunikasjon, er et kjent problem.

 

Bransjen kan i dag tilby flere løsninger som delvis eller helt reduserer påvirkning fra været, men ofte til en meget høy pris, økonomisk- og/eller miljømessig. I tillegg er dagens løsninger for det meste reaktive og problemet blir løst først etter det har oppstått. 

 

Ved å behandle utsatte områder, vil anlegget ikke lenger ha problemer med signalforringelse grunnet tung nedbør, snø eller is. Våre løsninger har lang fartstid og et utmerket track-record, i tillegg til omfattende testing og resultater.

_edited.jpg

Hva gjør Hirec?

HIREC er et superhydrofobt vannavvisende beleggmateriale utviklet av NTT for å beskytte kritisk telekommunikasjon-sutstyr for forstyrrelser fra snø, is og regn. Belegget skaper en kontaktvinkel på 150 grader mellom overflaten og vanndråpen, og dermed eliminere problemene med signalforringelse fra regn, snø og is. Denne teknologien er videreutviklet til flere produkter i serien, som tjener ulike hensikter og forskjellige applikasjons-metoder.

Regnintensitet og signaldemping

 
Regnintensitet og signaldemping.png

Under satellittkringkasting regnes 2dB regndemping for 10 mm/h regn.

Ved høyere frekvens blir forringelsen av signalet kraftigere.

Demping på grunn av is er < 0,1 dB ved <0,5 mm tykkelse (5GHz) og <1,5 dB ved 2-5 mm tykkelse (5GHz).

Demping på grunn av snø er mindre enn is da snø består av både is og luft.

Signalforringelse grunnet vannfilm

 
Signalforringelse grunnet vannfilm.png

Demping av radiobølger når

vannfilmen legger seg.

Demping av radiobølger fra vann-

dråper forekommer, men ikke

betydelig og i korte perioder.

Superhydrofobi hindrer signalforringelse fra vannfilm.

Demping med lav transmisjon

 
Demping med lav transmisjon.png

Hirec i seg selv er ufarlig for RF-signal.

0,1 dB eller mindre ved 30 - 70 GHz.

Hirec kan brukes til radar- og radioapplikasjon.

Hirec forårsaker nesten ingen radiodemping med belagt superhydrofob film, selv for Kᵤ og Kₐ band.

Resultat av eksponeringstest

 
Resultat av eksponeringstest.png

Selvrensende funksjon med Hirec kan holde en høy kontaktvinkel i en lang periode ved utendørs eksponering.

Selv etter 20 måneder var kontaktvinkelen nesten den samme som i den innledende fasen.

Produktet B garanterer også selvrensende funksjon, men kontaktvinkelen falt betydelig etter bare én måned.

Superhydrofob med langvarig holdbarhet

 
Superhydrofob med langvarig holdbarhet.png

En rapport konkluderte med at minimum kontaktvinkel for å unngå demping på grunn av kraftig regn, snø og is er 135 grader.

Bare Hirec kunne opprettholde den kvaliteten.

Selv etter 3 års eksponering holder Hirec kontaktvinkelen over 140°.

Temperaturintervalltest

 
Temperatur-intervalltest.png

Testperioden pågikk i 100 dager.

Kontaktvinkel, mer enn 140 grader.

Ingen synlige sprekker eller krakelering på overflaten.

Hirec TechSheet - NTSN.jpg
Hirec Series - NTSN.png
00220.jpg

Hirec
TechSheet

Problemstilling, tester og resultater

Brosjyre

Generell informasjon (eng)

Applikasjon

Detaljert bruksanvisning for applikasjon (eng)

Mer informasjon om HIREC

Takk for din henvendelse!

NTT AT logo.jpg
bottom of page