Gentoo-Logo-NTSN

Gentoo™

Gentoo™ er neste generasjon beskyttelse innen coating. Enkle å rengjøre og påføre, samt at den tåler selv de tøffeste miljøene. Med sin kombinasjon av ekstreme slitestyrke med høy ytelse, svært lav glidevinkel og fleksibilitet, utmerker Gentoo™ seg hvor andre belegg har kommet til kort. Gentoo™ er et gjennomsiktig belegg som ikke bare frastøter vann, men også de fleste oljer og løsemidler.

Gentoo Anti-Corrosion Coating
04:01
UltraTech International, Inc.

Gentoo Anti-Corrosion Coating

Gentoo is the next generation of corrosion-resistant and easy-cleaning coatings. With its combination of high performing abrasion resistance and very low sliding angle, Gentoo excels where other coatings have fallen short. UltraTech International has partnered with Luna Innovations to bring to market a revolutionary new coating. Gentoo is able to achieve the best properties of hydrophobic and super hydrophobic coatings through the complex chemical reactions that occur ONLY in the advanced technology of sol-gels. Gentoo is not superhydrophobic but because of its low sliding angle of less than 5 degrees, it sheds fluid similarly. Superhydrophobics, due to their structure, do not stand up to much abrasion. They're not practical in applications where there will be wear and tear. Gentoo treated items maintain their clarity and fluid resistance. Gentoo has been proven to be an outstanding coating for corrosion resistance because it is both an insulator and a barrier coating. When applied to a polyurethane or zinc top coat, Gentoo significantly improves the corrosion resistance of these coatings. It is also a very good coating for preventing corrosion between dissimilar metals. Unlike many coatings, Gentoo is not only durable but flexible. Coated items can be bent and flexed without any cracking or crazing or loss of repellency. Gentoo bonds very easily to glass, aluminum and urethane top coats. It can also be bonded to other paints, other metals and plastics with proper surface preparation. Gentoo is also able to provide excellent chemical resistance. Even when exposed to aggressive chemicals, Gentoo can maintain its hydrophobic properties. Materials coated with Gentoo are much easier to clean and are often "self-cleaning" depending on conditions and circumstances. Compared to superhydrophobic coatings, Gentoo coated items are much easier to clean with solvents and soaps because of its chemical resistance. Gentoo can be applied in one of four ways, flow, dip, brush and spray. Each has its own advantages and is dependent on the object being coated, the environment and several other factors. Gentoo combines durability, clarity, excellent fluid repellency, and easy cleaning properties all in one unique coating. Contact us today to learn more. www.gentoocoating.com 904-288-8195

Hva er Gentoo?

Den hydrofobe overflatebehandlingen består av en gjennomsiktig, hybrid organisk-uorganisk matrise basert på silanmodifisert polymerkjemi. Overflatebehandlingen kombinerer fleksibiliteten, slagmotstanden, holdbarheten, slitestyrken, korrosjonsbeskyttelsen og UV-motstanden til kommersielt tilgjengelige organiske polymerbelegg kombinert med lav overflateenergi for forbedret hydrofobisitet.

Det ultra-tynne (<5 μm) enkle coating systemet kan påføres malte, ubehandlede metalliske og polymer -overflater ved hjelp av vanlige applikasjonsteknikker som strømningsbelegg, børste eller spray. Den høye optiske gjennomsiktigheten til den hydrofobe behandlingen endrer ikke utseendet på målsubstratet, men forbedrer vannavvisende evner, forbedrer korrosjonsbestandigheten, motstår mekanisk slitasje og støtskader, reduserer saltakkumulering og motstår forvitring av objektet.

Galvanisk korrosjon (også kalt "ulik metallkorrosjon") oppstår når to eller flere forskjellige materialer får kontakt under vann. Når dette skjer, blir et av metallene anoden og korroderer raskere enn det hele ville gjort av seg selv, mens den andre blir katoden og korroderer langsommere enn den ville gjort alene. Dette skjer selv om begge metallene ikke ville korrodere av seg selv. Galvanisk korrosjon er en av de vanligste formene for korrosjon så vel som en av de mest destruktive.

For å motvirke effekten av korrosjon (galvanisk eller på annen måte) har NanoTech Solutions Norway fått tilgang til en sol-gel-teknologi kalt Gentoo som revolusjonerer korrosjonskontroll og beskyttelse. Gentoo er et slitesterkt, gjennomsiktig, hydrofobisk belegg som fungerer som et tynt avstøtende og barrierebelegg, noe som gir korrosjonsbeskyttelse av både de tette barriereegenskapene og dets evne til å frastøte vann fra overflaten av belegget. Gentoo er også ekstremt tynt (4-6 mikron i gjennomsnitt), ekstremt hardt (9H) og fleksibelt!

Forberedelser av belegg og data

Gentoo er et enkelt, gjennomsiktig coating-system som selv orientere fluorgrupper på overflaten. Fluor-funksjonalitetene er kovalent bundet inn i belegget, og gir langsiktige vannavvisende egenskaper. På grunn av den lave konsentrasjonen av fluorgrupper som er nødvendige for å gi hydrofobisitet, påvirker de ikke vedheft til substratet. 

Silan-funksjonalitetene i dette hybridbelegget gir en mekanisme for kovalent bindingsdannelse mellom Gentoo og overflatesubstratet, noe som resulterer i overlegen vedheft til metalliske, behandlede og malte overflater. Den organiske delen av Gentoo gir fleksibilitet og holdbarhet til beleggsystemet. Disse funksjonene kombineres for å produsere et svært slitesterkt belegg med utmerket vannavvisende egenskaper og slitestyrke. Sentrale attributter for hydrofob polymer/uorganisk hybrid overflatebehandling er vist i tabell 1.